Brankári
Erik
Michalica
Obrancovia
Marek
Glejdura
Alex
Mucha
Adam
Smolár
Martin
Glejdura
Peter
Nahalka
Lukáš
Štrbka
Záložníci
Zdenko
Matejkov
Ján
Fendek
Michal
Vernarec
Útočníci
Erik
Smolár
Matúš
Milan
Viliam
Pitoňák